Categories
Uncategorized

Rakyat Malaysia Pada Tahap Bahagia Melalui Indeks Terbaru – Labuan Paling Bahagia

Melalui Indeks Kebahagian Rakyat Malaysia bagi tahun 2021, ia memperlihatkan masyarakat negara mencatatkan ditahap “Bahagia” dengan skor 6.48 mata. Ia diukur berasaskan aspek fizikal, sosial, emosi dan spritiual. Menduduki tahap paling bahagia adalah Labuan dengan skor lebih 9 mata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *