Categories
Kewangan

Hampir 200,000 Siswazah Malaysia Menganggur

Mengikut perkongsian Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), ia kini memperincikan seramai 3.71 juta siswazah adalah pekerja tahap mahir, 1.77 juta siswazah pula di tahap separuh mahir dan seramai 128,979 siswazah pula pekerja di tahap kemahiran rendah. Akan tetapi terdapat 197,400 siswazah pula masih lagi ditakrifkan menganggur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *