Categories
Kewangan Semasa

35% Jurutera Di Malaysia Terima Gaji Permulaan Bawah RM2,000

Mengikut tinjauan terbaru Lembaga Jurutera Malaysia (LJM), sekitar 35% jurutera di Malaysia didapati menerima gaji permulaan di bawah RM2,000. Ia juga dimaklumkan purata kenaikan gaji permulaan bagi sektor awam dan swasta adalah masing-masing 2.9% dan 2.2% dari tahun 2000 hingga 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *