Categories
Kewangan Semasa

Bajet 2023 : Had Pegangan Bumiputera Dalam ASB, ASB2 Dinaikkan Kepada RM300,000

Untuk meningkatkan pegangan ekuiti dalam kalangan Bumiputera negara, kerajaan pada sidang pembentangan Bajet 2023 memaklumkan jumlah had pegangan pada ASB dan ASB 2 dinaikkan kepada RM300,000. Kenaikan had pegangan daripada RM200,000 ini bertujuan meningkatkan lagi kesejahteraan kewangan kumpulan Bumiputera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *