Categories
Kewangan

Kadar Pengangguran Kekal 3.7% – Kini Seramai 612,000 Penganggur Malaysia Dicatatkan

Pasaran buruh negara kekal menunjukkan prestasi pemulihan, apabila kadar pengangguran stabil di paras 3.7% – di mana jumlah penganggur sedikit menurun kepada 612,000 individu setakat Ogos 2022. Tinjauan data Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) itu, jelas menunjukkan bilangan penganggur negara telah turun sebanyak 18.3% bagi tahun-ke-tahun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *