Categories
Uncategorized

Pengguna Malaysia Kurang Bergantung Kepada Media Cetak Untuk Berita

Mengikut data kajian terbaru, pengguna Malaysia dilihat kurang bergantung kepada sumber berita daripada media cetak. Kajian pada 2022, memperlihatkan majoriti besar bergantung secara atas-talian dan melalui media sosial, dan diikuti oleh televisyen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *