Categories
Kewangan

Seramai 16 Orang Di Malaysia Diisytiharkan Muflis Setiap Hari

Tahun 2022 sahaja, sejumlah 5,695 kes kebankrapan telah didaftarkan di negara dari tempoh Januari sehingga Disember 2022. Daripada jumlah itu, didapati terdapat beberapa negeri menyumbang kepada angka kes muflis yang tinggi – iaitu Selangor (1,044 kes), Wilayah Persekutuan (823), Kedah (591) dan Johor Bahru (559). Secara purata, ia membawa kepada angka sekitar 16 kes muflis didaftarkan setiap hari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *