Categories
Gaya Hidup Semasa

47% Rakyat Malaysia Didapati Tidak Mampu Beli Rumah RM350,000 Dan Ke Atas

Tinjauan di bawah Kajian Sentimen Pengguna H1 2023 PropertyGuru Malaysia memperincikan sekitar separuh penduduk negara tidak berupaya membeli kediaman tanpa insentif kerajaan. Didapati 3 daripada 4 responden ingin kerajaan menggandakan usaha insentif pada pemilikan rumah. Melalui bancian yang dijalankan juga, hanya sekitar 22% sahaja yang mempunyai simpanan mencukupi untuk melakukan pembelian sekarang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *