Categories
Semasa Teknologi

Malaysia Akan Beralih Ke Model Dwirangkaian 5G Pada 2024

Menteri Komunikasi dan Digital hari ini mengumumkan kerajaan bersetuju pelaksanaan 5G di Malaysia diteruskan melalui DNB sehingga mencapai 80% liputan dikawasan berpenduduk menjelang penghujung 2023. Manakala peralihan ke dwi-rangkaian akan dilaksanakan selepas itu, berpandukan kepada syarat-syarat yang selari diperingkat global. Kompisisi pihak penyedia perkhidmatan dalam Entiti A dan Entiti B (apabila peralihan ke dwi-rangkaian) akan diputuskan kelak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *