Categories
Semasa

Twitter Hadkan Berapa Tweet Anda Boleh Baca Setiap Hari

Elon Musk kini mengumumkan perkhidmatan sosial Twitter akan mengehadkan pembacaan dan penggunaan pada perkhidmatan mereka, mengatakan disebabkan oleh akses data yang ekstrim oleh pihak ketiga serta pemanipulasian sistem. Disebabkan oleh itu, semua pengguna akan dihadkan bacaan setiap hari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *