Categories
Teknologi

OpenAI Membangunkan “Superintelligence” Bagi Menghalang AI Memusnahkan Manusia

Ahli akademik dan pakar AI juga bersetuju tanpa kawalan AI boleh menyebabkan kepupusan spesis manusia. OpenAI yang membangunkan ChatGPT dan GPT-4 hari ini mengumumkan pembangunan Superintelligence. Superintelligence ialah sistem yang diharap dapat mengawal AI untuk mengelakkannya memudaratkan manusia di masa akan datang. Ia dijangka akan mula beroperasi dalam masa empat tahun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *