Categories
Semasa

Populasi Malaysia Kini Dianggarkan Mencapai 33.4 Juta Orang

Berlandaskan tinjauan Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), populasi Malaysia kini dianggarkan mencapai seramai 33.4 juta orang. Pertambahan jumlah bilangan penduduk semasa ini didorong peningkatan penduduk Bukan Warganegara yang meningkat daripada 2.5 juta (2022) kepada 3.0 juta penduduk (2023), sementara penduduk Warganegara pula telah naik daripada 30.2 juta (2022) kepada 30.4 juta (2023) dengan pertumbuhan 0.7% penduduk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *